Din el fortsätter som elleverantör. Från årsskiftet är all el som staden köper från förnyelsebara energikällor. Det står klart efter att Göteborgs Stad har tecknat ett nytt avtal med Göteborg Energi Din el. Avtalet gäller till och med den 31 december 2015.

Att all el som staden köper ska vara från förnyelsebara källor är en av punkterna i stadens nya miljöprogram, närmare bestämt åtgärd nummer 207. När nu Göteborg Energi Din el efter vunnen upphandling har tecknat ett nytt ramavtal med Göteborgs Stad är det målet uppfyllt.

Från den 1 januari 2014 levereras enbart förnybar el till stadens bolag och förvaltningar. I praktiken handlar det om energi från vattenkraft, vindkraft och biokraft. Men inom en snar framtid kan även solkraft och vågkraft finnas tillgängliga för kommersiellt bruk.

Möjlighet finns att det nya avtalet kan komma att förlängas med två år.