”Otroligt mycket pågår”. Sedan Göteborg Stad handlingsplan för miljön 2018–2020 klubbades för knappt ett år sedan har 106 av 189 åtgärder i planen bockats av. ”Att många gör så mycket på olika nivåer väcker hopp”, säger Ingrid Bohlin på miljöförvaltningen.

Enligt miljöutredaren Ingrid Bohlin visar en uppföljning som miljöförvaltningen har gjort att mycket händer på miljöområdet inom Göteborgs Stad. Samtidigt återstår mycket arbete om man ska nå upp till de lokala miljömål som finns i stadens miljöprogram.

 Långt kvar
– Vi löser ju inte miljöproblemen på två år, men den här uppföljningen visar att staden har påbörjat förändringsarbetet för att vända skutan, säger hon.

Som ett exempel på områden där omställningen kommer att ta lång tid nämner hon stadsplanering, där beslutsprocesserna är långa och de beslut som tas nu inte kommer att slå igenom fullt ut på många år.

Ska underlätta för medborgarna
Stadens miljömål gäller dock hela samhället och inte bara Göteborgs Stads verksamheter, och för att uppnå dem krävs alltså att fler aktörer än kommunen engagerar sig. Och det gör de, enligt Ingrid Bohlin.

– Göteborgs Stad, ideella organisationer och medborgarna måste jobba tillsammans. Men som kommun har vi ett ansvar för att underlätta för medborgarna att leva mer miljövänligt. Två exempel på åtgärder som gör det är försöket med fyra så kallade fixotek och utvecklingen av Smarta kartan, säger hon.

 Fixotek och Smarta kartan
Fixoteken är en försöksverksamhet som under ett och ett halvt år funnits på fyra platser i staden och som ska ge göteborgarna möjlighet att låna verktyg och laga sina grejer i stället för att köpa nytt. Två av fixoteken kommer att leva vidare även efter att försöket avslutas nästa vecka. Hemsidan Smarta kartan ska också hjälpa folk att leva mer hållbart, genom att samla information om olika verksamhet som bygger på delning i stället för konsumtion.

– Det är två konkreta exempel som medborgarna ser, men det är otroligt mycket som pågår i staden. När man pratar om miljön är det lätt att det blir dystert, men jag tycker det görs mycket bra vilket ger hopp, säger Ingrid Bohlin.