Renova, före detta Göteborgs stads renhållningsverk, ska inte längre hämta hushållssoporna för de boende i Frölunda och Högsbo. Renova förlorade upphandlingen i konkurrensen med andra företag. Istället blir det I L Recycling som från och med mars nästa år kör soporna. Därmed är det slut på över 100 års sophämtningsmonopol i staden.

Precis som till exempel kollektivtrafiken så är nu sophanteringen konkurrensutsatt i Göteborg. Kretsloppskontoret köper tjänsten med sophämtning av olika företag. Renova, som ägs av Göteborgs Stads och tio kranskommuner, blir därmed bara en av konkurrenterna.

Renova, alltså tidigare renhållningsverket, har under mer än ett sekel skött sophanteringen för göteborgarna. Renhållningsverket startade på 1880-talet.

Fler stadsdelar kan få ny sophämtning

Renova har haft ett avtal med Göteborgs Stad i fem år. När det avtalet nu löper ut ska Göteborgs kretsloppskontor upphandla hämtningen av hushållsavfall i samtliga stadsdelar. I den första upphandlingsomgången vann I L Recycling.

Under den närmaste tiden kommer det att ske fler upphandlingar. Så det kan bli många fler stadsdelar som får nya sopåkare.

Renova vinner terräng på andra områden

Men samtidigt som Renova förlorar hämtningen av hushållssopor i Frölunda och Högsbo så har företaget fått uppdraget att sköta hämtningen i Partille, Lerum och Härryda där Ragnsells i många år skött hämtningen.

Renova är idag Västsveriges ledande avfalls- och återvinningsföretag och kommer att öka sin verksamhet i framför allt i de elva ägarkommunerna men även i övriga Västsverige. Företaget vänder sig mycket till företag och tar till exempel hand om farligt avfall, sortering, förorenade jordar, avfallsrådgivning och utbildning.

Det är också Renova som driver sopförbränningsanläggningen Sävenäs där nästan alla hushållssopor i regionen idag förbränns.