Kommunala Studium blir allt större inom området kvalificerade yrkesutbildningar (KY). I veckan beviljades enheten att starta ytterligare 13 utbildningar. Det innebär 345 nya utbildningsplatser till Göteborg.

I konkurrens med högskolor, gymnasieskolor och privata utbildningsföretag i hela landet fick Studium 13 av de totalt 183 KY-utbildningarna som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beviljade 31 januari.

”Har ett bra nätverk”

En kurs i logistik och transportplanering samt en specialistutbildning i demensvård för undersköterskor är helt nya utbildningar. Övriga kurser har getts tidigare, men har genomgått vissa förändringar.

I Göteborg finns KY-utbildningar inom områdena ekonomi och handel, teknik och IT, media och IT, vård och omsorg samt hotell och turism. Gemensamt för samtliga är att en tredjedel av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats och att arbetsgivare har stor inverkan på innehållet.

– Det blir allt viktigare inom vuxenutbildningen att samarbeta med arbetslivet. Att vi fått de här utbildningarna är ett kvitto på att vi gör det bra och har ett bra nätverk, säger utvecklingssamordnare Elisabeth Andreasson på utbildningsförvaltningen.

1.100 KY-studenter

Och KY-studenterna klarar sig bra på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört enkätundersökningar som visar att över 70 procent har fått arbete inom ett halvår. Före nedgången inom IT-branschen låg siffran på över 85 procent.

När de nya kurserna kommit i gång kommer Studium att ha cirka 1.100 studerande inom KY.

– Det är positivt för Göteborg som utbildningsstad och även för nyrekryteringen till arbetsplatser. Naturligtvis är det också viktigt för Studium och hjälper oss att skapa en stabil ekonomi, säger Elisabeth Andreasson.