200 gymnasieelever från Göteborg, Lerum och Härryda får möjlighet att lyssna på Al Gore. Det är Global Forum och Sida som arrangerar en hel dag om miljö och klimat för eleverna. Dagen avslutas med den stora miljögalan på Scandinavium.

Intresset bland gymnasieskolorna var stort – men antalet platser begränsat.

– Vi skickade ut inbjudningar till alla gymnasieskolor där vi sökte klasser i årskurs två. Vi fick in svar från 80 intresserade klasser på två dagar, säger Carl Heath, projektledare för upplevelsebaserat lärande på GR.

Frågar ut forskare

Åtta klasser från lika många gymnasieskolor valdes ut och får alltså delta på tisdagens miljödag som börjar på Världskulturmuseet i Göteborg. Där får eleverna och deras lärare hantera olika miljöutmaningar vid upplevelsebaserade stationer.

De får också möjlighet att fråga ut forskare, diskutera specialskrivna pjäser och tävla om en skräddarsydd dag på Sida i Stockholm.

Mellan 16 och 19 blir det mingel och utfrågning av makthavare på Burgårdens Utbildningscenter och därefter avslutas dagen med miljögalan Leve Klotet där Al Gore tar emot Göteborgs Internationella miljöpris.

Fotnot:
Följande gymnasieskolor finns representerade: Globala gymnasiet på Burgården, Göteborgs Tekniska Gymnsium (GTG), Hippologprogrammet på Stora Holm, IT-College, Donnergymnasiet, Byggprogrammet på Bräckegymnasiet, Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke samt Lerums gymnasium.