En del i miljöprogrammet. Att sortera sitt avfall är bra för både miljön och ekonomin. Ändå gör inte alla det. Inom Göteborgs Stad har nu 200 verksamheter - bland annat skolor - fått hjälp att komma igång. Men minst 240 återstår.

Projektet Skrota skräpet startade i september 2014, med hjälp av stimulansmedel för att förverkliga stadens miljöprogram. Syftet var att öka sorteringen och minska mängderna avfall.

En kartläggning visade att det var främst inom stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning som många inte sorterade förpackningar och matavfall – oftast skolor, förskolor och äldreboenden.

Kunskap och bidrag
– Många olika faktorer kan spela in; tidbrist, begränsad ekonomi så de inte kan köpa in sorteringsutrustning. Ibland saknas kunskap och motivation, säger projektledare Stina Moberg på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Under 2014 och 2015 har Skrota skräpet hjälpt till att välja sorteringsutrustning och insamlingstjänster, spridit kunskap och inspiration och även kunnat bevilja ekonomiska bidrag till sorteringsutrustning.

Totalt har nästan 900 medarbetare deltagit i informationsträffar om avfallssortering.

Mindre sopförbränning
Tack vare projektet går nu betydligt mer avfall till återvinning, biogas och biogödsel istället för att eldas upp i Sävenäs ugnar. Någon total sammanräkning har inte gjorts ännu men ska göras under våren.

Vinsterna för miljö och ekonomi är stora. Två exempel:

– En förskola sorterade under åtta månader ut 1.328 kilo matavfall. Det motsvarar 250 mils bränsle till en biogasbil. Eftersom man då ersatt fossila bränslen minskar utsläppen av växthusgaser.

– Ett äldreboende kommer att spara 40.000 kronor per år på att sortera, eftersom alla i Göteborg numera betalar för vikten på restavfallet.

Många ansökningar
Utöver de drygt 200 verksamheter som deltagit och fått hjälp, har omkring 100 ansökningar om bidrag för sorteringsutrustning och arbetad tid kommit in, och minst 65 verksamheter har beställt nya avfallstjänster.

Men mer än 240 verksamheter återstår alltså och skulle behöva hjälp. Än så länge är det osäkert om projektet får en fortsättning.

– Vi har ansökt om en fortsättning för 2016. Och det finns stimulanspengar i budgeten, men kommunstyrelsen har ännu inte beslutat om vi ska få dem, säger Stina Moberg.

Kommunstyrelsen väntas ta upp ärendet 24 februari.