Regionala avfalls- och återvinningsföretaget Renova omsatte förra året drygt en miljard kronor och gjorde en vinst på 56 miljoner. Det är det bästa resultatet hittills under de tio år som bolaget funnits. 700.000 ton avfall hanterades och av detta gick hela 444.000 ton till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs där det blev el och fjärrvärme.

Avfallsmängderna ökar hela tiden, i takt med den svenska tillväxten och Sävenäsanläggningen byggs just nu ut med en fjärde ugn.

”Avfallet måste minska”

– Vår utmaning just nu är att jobba för att bryta kopplingen mellan tillväxt och avfallsmängder. På sikt måste avfallet minska, säger vd Christian Baarlid.

Sävenäs är en av Sveriges effektivaste anläggningar med att utvinna energi ur sopor. 28 procent av fjärrvärmen i det regionala fjärrvärmenätet kommer från sopor och mer än fem procent av elen.

Fotnot:
Renova ägs av elva västsvenska kommuner och hämtar idag hushållsavfall i större delen av Göteborg och dessutom i Lerum, Partille, Härryda, Kungälv, Stenungsund och på Tjörn.