EU-kommissionen godkände på tisdagen Energimyndighetens planer på att ge 222 miljoner kronor i stöd till Göteborg Energis dotterbolag GoBiGas. Pengarna ska gå till en demonstrationsanläggning i Rya på Hisingen där restprodukter från skogsbruket ska omvandlas till biometangas.

De 222 miljonerna är det största statliga forsknings- och utvecklingsstöd som beviljats sen Sverige gick med i EU. Eftersom ett så pass stort statligt stöd kan tänkas snedvrida konkurrensen inom EU skickade staten i somras ärendet till EU-kommissionen som nu alltså gett sitt godkännande.

Kommissionen konstaterar också att projektet kan medföra positiva sidoeffekter för EU i form av kunskap, bättre miljöskydd och säkrare energiförsörjning.

Byggs i två etapper i Ryahamnen

Förgasningsanläggningen kommer att byggas i två etapper. Den första ska tas i drift 2013 och kostar Göteborg Energi 741 miljoner kronor.

Etapp 1 byggs i Ryahamnen, på samma tomt som befintliga Rya hetvattencentral, strax intill Älvsborgsbron. Planen för placering av Etapp 2 är på en närliggande tomt med anslutning till kaj.

Lokaliseringen är vald så att anläggningen kommer nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät. Dessutom finns det förutsättningar för både fartygs- och järnvägstransporter. Kylvatten till processen kan tas från intilliggande Göta älv.

Projektet ska ledas av Göteborg Energi och genomföras i samarbete med E:on via dotterbolaget GoBiGas AB. Det ska pågå under tio år och beräknas kosta sammanlagt 978 miljoner kronor. Av dessa bidrar alltså Energimyndigheten med 222 miljoner.

56A.jpg

Foto: Màrtainn MacDhòmhnaill