Mer än 24.000 göteborgare har hittills hämtat ut det nya entrékortet till Göteborgs återvinningscentraler som infördes 1 juli. Totalt kan mer än 200.000 hushåll få ett kort.

– Men vi räknar inte med att fler än 50.000–60.000 kommer att kvittera ut kortet i år, så hittills är det ungefär som väntat, säger Pål Mårtensson, informatör på Kretsloppskontoret.

ÅVC-kortet ger sex fria besök per år till de fyra centralerna, där man kan lämna bland annat gamla möbler, trädgårdsavfall och farligt avfall.

”Bättre att lämna mer sällan”

Kortet ersätter det som alla villaägare fick tidigare, med tre fria besök per år. Det nya kortet är personligt och kan alltså kvitteras ut även av dem som bor i hyreshus och bostadsrätter. Efter de fria besöken kostar det 250 kronor per gång, vilket faktureras.

– Vi har fått ganska många samtal från folk som tycker att det är dyrt, men faktum är ju att vi har dubblat antalet fria besök, från tre till sex. Om man bara planerar sitt lämnande av grovavfall, så ska man inte behöva mer än så, säger Pål Mårtensson.

Han har stöd av statistik från förra året, då 40.000 kort var utlämnade till villaägare. Om alla hade utnyttjat korten till max, hade det resulterat i 120.000 besök, men det blev bara drygt 40.000 kortbesök.

– Tidigare har man kunnat komma till centralerna med några plastkassar avfall och betala bara 25 kronor. Vi tycker att det är bättre om man kommer mer sällan, kanske hyr en släpkärra och samkör med grannarna. Inte minst miljöskäl talar ju för att man planerar resorna lite grann, säger Pål Mårtensson.

Bara en taxa för hushållen

Han berättar att en del fastighetsägare trott att de kan dra ner på servicen att ta emot grovavfall i bostadshusen, nu när hyresgästerna kan besöka ÅV-centralerna gratis sex gånger per år.

– Vissa fastighetsägare resonerar så, men det är fel. Inget har förändrats vad gäller fastighetsägarnas skyldigheter att hålla grovsoprum och containrar för återvinning. Att även hyresgäster och bostadsrättshavare får ÅVC-kort beror mer på rättviseskäl, de ska ha samma möjlighet som villafolket att lämna grovavfall, säger Pål Mårtensson.

Det nya plastkortet har så kallad RF-ID-teknik. Man behöver bara hålla upp det framför en läsare, så registreras besöket och bommen öppnas.

– Tekniken har fungerat alldeles utmärkt. Tidigare var det en hel del strul med bommarna vid centralerna, säger Pål Mårtensson.

Numera finns bara en taxa för hushållen, alltså 250 kronor för alla besök utöver de fria. Och bara ÅVC-kortet gäller, man kan inte längre betala med mynt eller betalkort. Alla olika avgifter för personbil med eller utan släp, lätt lastbil och företagsbesök är också borttagna.

Avfallsmängderna ökar

– Det blir lättare för alla med en taxa. Inte minst ser vi att en del företagare har ändrat sitt beteende och nu åker med avfallet till Skräppekärr, vilket är bra, för där väger man avfallet så att debiteringen blir exakt, man betalar för det man lämnar.

– Tidigare kunde oseriösa företag använda återvinnings- centralerna som soptunnor genom att smita in som privatpersoner och betala 25 kr för att lämna kanske ett halvt ton gips. Det där har vi fångat upp bättre nu, säger Pål Mårtensson.

Mängderna avfall som lämnas till återvinning ökar i hela landet, med cirka tio procent per år. Till Göteborgs fyra ÅV-centraler lämnades förra året cirka 33.500 ton vid totalt 166.626 besök.

Fotnot:
Fortfarande är det gratis att lämna visst avfall vid ÅV-centralerna. Det gäller bland annat tidningar, användbara kläder och farligt avfall, till exempel batterier och lösningsmedel. Även elektronikavfall som datorer, TV, hushållsmaskiner, telefoner och glödlampor är gratis att lämna.

Det nya ÅVC-kortet hämtas på någon av ÅV-centralerna, personligen eller via ombud med fullmakt. Regeln är ett kort per hushåll, men vem som helst av de vuxna familjemedlemmarna kan kvittera ut kortet, som är en personlig värdehandling.