Grönska direkt. Jubileumsparken har fått 31 nya träd som flyttats från andra ställen i Göteborg i och med bygget av Västlänken. “För jubileumsparken innebär det att vi får en volym av grönska direkt, som man kanske får vänta på i många år om man planterar mindre träd”, säger Malin Gustafsson, projektledare för Jubileumsparken på park- och naturförvaltningen

Västlänken håller på att byggas och i samband med det arbetet har många träd tagits bort och de som varit bra har tagits tillvara. Vissa ska tillbaka till sina ursprungliga platser, men vissa träd kan inte flyttas tillbaka.

– Då använder vi dem och planterar dem i några olika nybyggnadsprojekt i Göteborgs Stad, bland annat i Jubileumsparken. Det är bra att man värderar träd nu och tar vara på träd som är i god kondition, det är en stor resurs, säger Malin Gustafsson.

Ganska stora träd

Träden som nu planterats i Jubileumsparken är främst ek och oxel men även sekvoja. Innan flytten har de stått ungefär tre år på en plantskola i Tollered. Det är ganska stora träd, större än vad som normalt sett går att köpa på en plantskola.

– Vi har använt en speciell maskin som behövs för att flytta så stora träd och det finns bara två sådana maskiner i Europa, den här kom från Tyskland och flyttade 27 träd. Fyra träd var lite mindre och kunde flyttas med vanlig kranbil.

Hur sköter ni om träden om nu?

– Nyplanterade träd kräver alltid en del omsorg. De här får väldigt stora och fina växtbäddar så att de ska trivas på sin nya plats. Vi har biokolsblandad makadam i botten och pimpstensblandad jord runt. Den kommande tiden behöver träden vattnas en del och där får vi hålla koll på vädret ifall det kommer nya värmeböljor, säger Malin Gustafsson.

Foto: Alexander Ljungqvist