Kontrollerna fortsätter tills vidare. Göteborgs Stad har genom miljöförvaltningen fortsatt att kontrollera trängseln på Göteborgs många krogar. Med den tillfälliga lagen som började gälla från den 1 juli är det enklare att vidta åtgärder. Hittills i juli uppgår antalet anmärkningar till 34 stycken och ett beslut om vite.

Kommunerna har fått större möjligheter att ta tag i trängsel på krogar, restauranger och kaféer sedan i juli. Sverige har nämligen fått en ny tillfällig lag från och med den 1 juli – “Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”.

Kan besluta om stängning och andra åtgärder

Lagen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen, och gäller under hela 2020. Formellt innebär den nya lagen bland annat att det är kommunen och inte som tidigare endast smittskyddsläkare som har rätt att fatta beslut om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

Miljöförvaltningen i Göteborg har alltså fått ett betydligt större mandat. Det innebär att man i samband med tillsyn av olika krogar, kaféer samt restauranger har rätt att i värsta fall stänga ned verksamheten. Andra möjligheter är att besluta om vite eller ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har totalt 98 besök genomförts och totalt har 34 anmärkningar upprättats, uppger Hans Kjellstenius, biträdande direktör och ekonomichef på miljöförvaltningen. Ingen krog har behövts att stängas ned.

”Det finns inget slutdatum”

– Vi har fattat ett beslut förenat med vite med krav på åtgärder. I övriga fall har vi lämnat en kontrollrapport i vilken vi anger konstaterade brister och att vi kommer att följa upp att bristerna åtgärdas, säger Hans Kjellstenius.

Några planer att dra ned på takten av kontrollerna finns inte.

– Kontrollerna kommer att fortsätta tillsvidare. Det finns inget slutdatum annat än att den nya tillfälliga lagen gäller året ut, säger han

Konstaterade brister är exempelvis generell trängsel i lokal, möblering som gjort att trängsel uppstått, för nära placering av gäster exempelvis rygg mot rygg, avstånd mellan sällskap har i vissa fall varit mindre än en meter samt i vissa fall har det förekommit trängsel på uteserveringar. Bristerna är likvärdiga vad som har rapporterats tidigare.

Får positiva signaler från inspektörerna

Miljöförvaltningen har tidigare uppgett att krögarna har en vilja att sköta sig. Den uppfattningen har inte ändrats under sommaren. Hans Kjellstenius säger att han får positiva signaler från stadens inspektörer:

– Vi upplever efter samtal med inspektörerna att krogarna försöker sköta sig och att de vill samarbeta med oss då vi kommer med synpunkter. Det finns ju till och med de som hör av sig till oss och vill att vi ska komma på kontroll i förebyggande syfte. Då vi har sett avvikelser så är de flesta snabba med att bemöta det och åtgärda bristerna.

Det har spekulerats i att svenskarnas beslut att semestra hemma, hemester, ska skapa trängsel staden genom ett stort inflöde av turister. Det är enligt Hans Kjellstenius lite för tidigt att dra en definitiv slutsats, men samtalen med inspektörerna har än så länge varit positiva. Någon förändring i trängsel har än så länge inte rapporterats.