En salig blandning av byggföretag, stadsdelsförvaltningar, konsertarrangörer och till och med en bilracing-tävling hör till dem som blev miljödiplomerade i Göteborg förra året. De som vill få ett nytt diplom 2009 har än tuffare kriterier att ta sig an, bland annat vad gäller energiförbrukning och kemikalieanvändning.

Intresset från företag, organisationer och evenemang att bli diplomerade av miljöförvaltningen fortsätter alltså att vara stort. 353 diplom delades ut under 2008, en liten men dock ökning jämfört med det tidigare rekordåret 2007.

– Det året ökade vi med 31 procent, men så var miljöintresset också nästan extremt då, säger Peer-Erik Carlsson på miljöförvaltningen, som är nöjd med att intresset för diplomeringen kvarstår fastän det intensivaste medieintresset för miljöfrågorna har lagt sig.

Bostadsbolagen ställer krav

Det är alla typer av framför allt företag som varje år ansöker om att bli miljödiplomerade, men mindre firmor inom bygg- och fastighetsservice sticker ut som särskilt angelägna.

– Det är ofta underleverantörer till bostadsbolagen, som är bra på att ställa krav på dem de anlitar, alltifrån rörmokare och glasmästare till lås- och städfirmor, säger Peer-Erik Carlsson.

Miljödiplomeringen vilar på tre ben: dels måste den som ansöker självklart uppfylla de krav som miljölagstiftningen kräver, dels måste man ha ett väl utarbetat miljöledningssystem, med fasta rutiner som gör att man kontinuerligt ser över och åtgärdar sin miljöpåverkan. Till detta kommer arbetet med att genomföra praktiska miljöåtgärder.

– Det handlar om alltifrån att källsortera sitt avfall till att ha energisnåla datorskärmar och använda miljömärkta produkter. Vi har en lista på ett 60-tal punkter där man kan välja vilka åtgärder som man vill jobba med. Det krävs att man uppfyller minst 75 procent av de relevanta punkterna för att bli godkänd. Men ett taxibolag kan till exempel inte välja bort en så väsentlig del av verksamheten som att miljöanpassa fordonen, säger Peer-Erik Carlsson.

Kraven förändras ständigt

De företag och organisationer som vill bli miljödiplomerade 2009 kommer att möta något förändrade regler. Bland annat har kraven på medvetenhet om energiförbrukning och energisparande blivit tydligare och man har många positiva poäng att tjäna på att se över sin kemikalieanvändning.

Hittills har diplomeringen gällt ett år i taget, men framöver kommer de som är riktigt duktiga att kunna få behålla sitt diplom i två eller till och med tre år innan en ny ansökan behöver lämnas in.

– Om man med bred marginal har klarat två av våra revisioner och vi bedömer att rutinerna och miljöplanerna är tillräckligt bra så kan man i fortsättningen få längre giltighet på diplomen. Men då ska man vara betydligt duktigare än att bara klara gränsen, och man måste fortfarande lämna in uppföljningsrapporter varje år, men vi åker inte ut och gör revision lika ofta, säger Peer-Erik Carlsson.

Fler festivaler och stadsdelar

Även arrangörer av olika evenemang inser värdet av att arbeta miljöanpassat. Musikfestivalen Way out West fick för andra året ett diplom och arrangören bakom evenemanget, Luger, fick förnya sitt diplom för sitt företag.

Till och med racing-tävlingen Göteborg City Race, som ingick i STCC, blev diplomerade, bland annat tack vare att de flesta bilarna drevs av etanol och de övriga på alkylatbensin. Publiken kunde åka fritt med kollektivtrafiken på sin inträdesbiljett och arrangören köpte klimatkompensation för de koldioxidutsläpp som hela arrangemanget, från publik till de tävlande, förorsakade.

Flera av Göteborgs stadsdelsförvaltningar har också börjat få upp ögonen för möjligheten att bli miljödiplomerade. I Tynnered är man inne på femte året, i Tuve på tredje och nu har det även kommit in ansökningar från Askim, Centrum och Majorna.