Antalet miljödiplomerade företag växer stadigt. Förra året ökade de miljödiplomerade företagen i Göteborg med 13 procent. Sedan miljödiplomeringen startade i samband med friidrotts-VM 1995 har över 400 diplomeringar genomförts. Dessutom finns nu miljödiplomering efter göteborgsmodellen i 29 kommuner runt om i hela landet.

Antalet miljödiplomerade företag växer stadigt. Förra året ökade de miljödiplomerade företagen i Göteborg med 13 procent. Sedan miljödiplomeringen startade i samband med friidrotts-VM 1995 har över 400 diplomeringar genomförts. Dessutom finns nu miljödiplomering efter göteborgsmodellen i 29 kommuner runt om i hela landet.

Miljöförvaltningens miljödiplomering gällde i början hotell, restauranger och kaféer men under de gångna åren har inriktningen ändrats från turistnäring till främst branschen byggoch fastighetsservice, men många kontor, tillverkare, skolor och förskolor är också diplomerade.

Praktiskt verktyg

Miljödiplomeringen är ett praktiskt verktyg för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga miljöförbättringar i företaget.

– Vi arbetar med en checklista som består av obligatoriska och frivilliga punkter, berättar Lotta Wedberg, miljöinspektör på Miljöförvaltningen, som arbetar med miljödiplomering.

– De obligatoriska punkterna bygger på en miljöutredning som ska leda till miljöpolicy, miljöplan och andra rutiner för att minska företagets miljöpåverkan. Företaget ska också utbilda sin personal i grundläggande miljökunskap för att öka miljökompetensen i företaget.

Bättre materialval

Den andra delen i checklistan består av frivilliga punkter som ska uppfyllas till 75 procent. Det kan till exempel handla om att skaffa lågenergilampor, att köpa miljöekologisk eller närodlad mat och dryck, att biltvätt görs i tvätthall som uppfyller Naturvårdsverkets krav eller att man använder uppladdningsbara småbatterier.

– Många företag upplever att de genom miljödiplomeringen kan göra materialval som är bättre för naturen och som även blir kostnadseffektiva på lite längre sikt, säger Lotta Wedberg och poängterar att företagen också många gånger sparar pengar på att undvika slöseri.