Bikupa för biologisk mångfald. Egenproducerad honung och pollinerat närområde. Det är vinsterna med en egen bikupa på taket. Fastighetskontoret hakar på trenden och välkomnar tusentals bin till Postgatan 10, mitt i centrala Göteborg.

− Här inne i stan har bina ett smörgåsbord av olika växter, det är till exempel nära till både Kronhusparken och Trädgårdsföreningen, säger Annette Gustavsson på fastighetskontoret.

46C8.jpg Vid den här tiden på året går bina in i vinterläge, men till våren vaknar de till igen och kan då hjälpa till att verka för den biologiska mångfalden och pollineringen av närområdet.

− Första skälet till att vi ville ha en bikupa är att öka kunskapen om binas betydelse. Bin är en förutsättning för att vi ska överleva och få mat. För det andra ville vi bidra till pollineringen i närområdet och även producera vår egen honung, säger Annette Gustavsson.

Kretsloppsparken har fått honung
Honungen kommer sedan att kunna användas som gåvor i kontakt med andra städer och organisationer.

− Jag tror att många kommer att uppskatta att få egenproducerad honung och det är också ett sätt att sprida kunskapen vidare, säger Annette Gustavsson.

På andra håll i staden har bikuporna redan gett resultat. Tidigare i år flyttade 30 000 bin in i Kretsloppsparken och nu har man bina att tacka för 230 burkar med nyproducerad honung.