Efterfrågan större än tillgången. Göteborgs Stads nya upphandlingsavtal för maten som serveras i bland annat skolor och på äldreboenden gav effekt. 2015 var till exempel hela 72,5 procent av det inköpta köttet ekologiskt, jämfört med 33,8 procent året innan. Att siffran inte är ännu högre beror på att tillgången inte når upp till den ökande efterfrågan, inte minst från vanliga konsumenter.

– Med tanke på tillgången så tycker jag att siffrorna är väldigt bra, säger Anita Olofsson Enquist, måltidscontroller på Upphandlingsbolaget, när hon går igenom statistiken för det gångna året.

Summeringen av 2015 visar att 45 procent av Göteborgs Stads matinköp utgjordes av ekologiska produkter, vilket innebär att målet att komma upp till 40 procent innan 2017 redan är uppfyllt.

5740.jpg– Tack vare det nya upphandlingsavtal som trädde i kraft i november 2014 så har vi kunnat fasa ut de konventionella och istället öka andelen ekologiska produkter relativt snabbt, även om tillgången på olika varor varierar väldigt mycket, både sinsemellan och sett över året, säger Anita Olofsson Enquist.

Mycket nöt, lite kyckling
Under kategorin ”Kött” döljer sig till exempel stora skillnader, där tillgången på ekologiskt nötkött är relativ stor, ekologiskt fläskkött betydligt mindre medan ekologiskt kycklingkött nästan inte förekommer alls.

– Producenterna hinner helt enkelt inte ställa om sina verksamheter i den takt som efterfrågan ökar. Göteborgs Stad är ju en väldigt stor kund, samtidigt som intresset från vanliga konsumenter också ökar hela tiden, vilket gör att somliga producenter ibland väljer att hellre sälja till den privata marknaden eftersom de kan få ut högre pris av konsumenterna, säger Anita Olofsson Enquist.

Totalt sett har mängden kött och chark som inhandlats minskat med 14,8 procent mellan 2014 och 2015, delvis på grund av att de dyrare ekologiska alternativen förbrukat större del av budgeten, delvis på grund av ambitionen att minska köttkonsumtionen och öka de vegetariska alternativen på olika skolor och boenden.

Variationer över säsong
Medan tillgången på ekologiskt kött kan variera har andra kategorier av livsmedel numera mött marknadens behov bättre. Som exempelvis mjölk, där 91,4 procent av den inköpta mängden var ekologisk 2015, och kaffe, där 92 procent var både ekologiskt och etiskt märkt.

Tillgången på ekologiska bananer är också god, vilket medförde att hela 96,6 procent av de som köptes in av Göteborgs Stad hade avsevärt mindre skadlig inverkan på miljön än sina konventionella alternativ.

– Annars kan tillgången på ekologiska grönsaker variera ganska kraftigt under säsongerna, mer än vad som gäller för många traditionellt odlade grönsaker, som i vissa fall har längre hållbarhet efter att de skördats, säger Anita Olofsson Enquist.