Långsiktigt mål redan uppnått. 45 procent av maten som köptes in till Göteborgs kök under första halvåret i år är ekologisk. Det innebär att målet att komma upp till 40 procent innan 2017 redan är uppfyllt. Det visar en ny uppföljning av stadens inköp.

Göteborgs Stad serverar varje år runt 20 miljoner måltider i sina olika verksamheter. Det gör staden till en av Sveriges största inköpare med ett samlat livsmedelsavtal.

Det nya ramavtal som började gälla förra hösten innebär att staden bara upphandlat ekologiskt kött och charkprodukter. Ramavtalet har också breddat utbudet av andra ekologiska produkter och fått ner priset på ekologisk mjölk. Andelen ekomjölk har fortsatt att öka, från 90 procent 2014 till 93 procent under första halvåret i år.

– Uppföljningen av stadens inköp påvisar goda resultat, men vi arbetar vidare med att öka andelen ytterligare. Framgången är att arbeta tillsammans i staden och i dialog med marknaden, säger Anita Olofsson Enquist, måltidscontroller på Upphandlingsbolaget.

Mindre kött totalt, men större andel ekologiskt
Trots att utbudet av ekologiskt kött är begränsat på marknaden så har inköpen ökat stort, från 34 procent 2014 till 72 procent första halvåret i år. Samtidigt minskade inköpen av kött och chark med sju procent totalt sett, jämfört med samma period förra året.

– I det fortsatta arbetet kommer vi att fokusera än mer på matens klimatpåverkan, säger Ulla Lundgren, miljöutredare på miljöförvaltningen som samordnar arbetet med miljömåltider.

De kommande tre åren ska måltidsansvariga i stadsdelarna prova det nya verktyget ”Lätt att välja rätt” för att sätta ihop klimatsmarta måltider. Verktyget har tagits fram av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP i samarbete med Västra Götalandsregionen och flera kommuner, bland annat Göteborg Stad.