Kampanj för renare bränslen. 120 ton svaveloxid – så stora utsläpp sparades in under förra året tack vare Göteborgs Hamns kampanj för renare fartygsbränslen.

Rederier som använder sig av bränslen som inte är så miljöstörande, till exempel marin gasolja eller naturgas, kan delta i kampanjen. De belönas då med upp till 250 000 kronor per år och fartyg. Totalt betalades fyra miljoner kronor ut under 2013.

Målet är att minska utsläppen från sjöfarten i Göteborg och att vara förberedda inför EU:s nya svaveldirektiv, som kommer 2015.

Mätstation på Älvsborgs fästning
Finansieringen av kampanjen sker genom hamntaxan, som har en extra avgift för fartyg som kör på bränslen med hög svavelhalt.

Kontrollen i miljöprogrammet är noggrann. Göteborgs Hamn bidrar till att finansiera en studie på Chalmers, där en forskargrupp övervakar fartyg som anlöper eller lämnar hamnen.

– Via en mätstation på taket av Älvsborgs fästning analyseras gaser från fartygens rökgasplymer. Där kan vi mäta hur mycket svavel bränslet innehåller, säger Anna Jivén, tf miljöchef, Göteborgs Hamn.

Förra årets insparade utsläpp på 120 ton svaveloxid är 13 ton mer än 2012. Kampanjen startade 2011 och pågår även i år.