Bostadsbolaget satsar på förnybart. För att minska sin klimatpåverkan har Bostadsbolaget satt upp 654 kvadratmeter nya solceller på taken till sina hus på Hammarkulletorget 31–51.

Elen som produceras ska användas direkt i varje hus för att driva exempelvis hissar, tvättstugor och belysning i trappuppgångar. På så sätt behöver Bostadsbolaget köpa in mindre el från externa leverantörer, och därmed minskar husens klimatpåverkan. En solig dag beräknas den totala effekten bli 111 kW, vilket är ungefär vad som krävs för att driva 111 dammsugare.

– Satsningen på solceller är en viktig del för oss i arbetet med att minska klimatpåverkan från vårt fastighetsbestånd. Det ger både oss och våra hyresgäster miljöeffektiva fastigheter som tillvaratar den gratisenergi som solen ger. Att installera solceller känns helt rätt i tiden och med ny teknik tillsammans med effektivare paneler kan vi också få en bättre lönsamhet i investeringarna, säger Bostadsbolagets energichef Oskar Scheiene.

Beroende på årstid och belastning kan även en liten del av elen skickas ut på elnätet.

Taken på de berörda husen i Hammarkullen har tidigare haft solpaneler för uppvärmning av varmvatten, som nu alltså bytts ut. Detta är ett av flera solcellsprojekt som Bostadsbolaget ska genomföra under de kommande fem åren. Under 2019 planeras projekt i Tynnered och Tuve.

Satsningen ligger väl i tiden då Framtidskoncernen, där Bostadsbolaget ingår, nyligen gick med i ett initiativ där man lovar att verka för att bli helt fossilfria och minska sin energiförbrukning med 30 procent till 2030.