Sedan den 1 januari ska alla stadsdelar bara köpa in ekologisk mjölk. Ändå var andelen ekomjölk bara 73 procent av Göteborgs Stads totala inköp i mars månad. Men de ansvariga bakom miljösatsningen är ändå mycket nöjda.

– En jättebra siffra så här långt, säger Christina Börjesson, stadsdelschef i Bergsjön, som 1 maj blir direktör för miljöförvaltningen.

– Så sent som i december var andelen ekomjölk bara 29 procent. På mycket kort tid har vi nått till 73 procent. Det är en bra utveckling som visar att stadsdelarnas inköpare är med på tåget och ser detta som positivt, fortsätter hon.

Ingen ekologisk lättmjölk i storpack

Det var i höstas som alla stadsdelschefer i Göteborg tog ett gemensamt beslut att efter årsskiftet bara servera ekologisk mjölk i sina verksamheter – skola, förskola och äldreomsorg.

Att så inte är fallet redan nu beror enligt Christina Börjesson främst på mjölkleverantören Arla, inte på kommunens inköpare.

– Vi visste att Arla inte skulle kunna ställa om så snabbt och det får vi ha förståelse för, säger hon.

– En anledning är att Arla fortfarande inte har fått fram storförpackningar av ekologisk lättmjölk, säger Göran Berger, avtalsansvarig på Upphandlingsbolaget.

”Hundra procent ett önsketänkande”

Arla har även i början av året haft problem med att uppnå tillräcklig produktionskapacitet. De har därför inte kunnat leverera alla beställningar av ekomjölk.

Även Göran Berger tycker att 73 procent är en riktigt bra siffra med tanke på att ekomjölken stod för mindre än 30 procent för bara några månader sedan.

– Hundra procent är för mig ett önsketänkande, då det förutsätter att allt skall klaffa. Stadsdelscheferna har inte heller ansvaret för all mjölk som köps in inom stadens alla bolag och verksamheter, säger han.

Christina Börjesson tror att kommunen kommer att nå 100 procent ekomjölk i stadsdelarna.

– Jag skulle bli förvånad om vi inte har nått dit vid årets slut, säger hon.

Stort symbolvärde för miljömålen

Rebecca Palosaari på Agenda 21 tror att det också kan handla om en viss tröghet i maskineriet.

– Informationen kanske inte har nått ut till alla ännu, säger hon.

Ekomjölken har många miljömässiga fördelar jämfört med vanlig mjölk: Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas och de ekologiska lantbruken har krav på att djuren ska gå ute en längre tid på året, vilket leder till bättre biologisk mångfald med öppna landskap.

Visserligen är ekomjölken cirka tre miljoner kronor dyrare per år, men tack vare att Upphandlingsbolaget lyckades pressa priserna i det senaste avtalet med livsmedelsgrossisterna, sänktes kostnaderna totalt med ungefär 20 miljoner kronor.

Den besparingen gjorde det möjligt att satsa på ekomjölk, som anses ha ett stort symbolvärde i arbetet med miljömålen.