Vad är bra och vad är dåligt med miljön i Göteborg? Nu är det åter dags för invånarna att sätta betyg på stadens miljö. Om ett par dagar dimper Göteborgs Stads miljöenkät ner i brevlådorna hemma hos 8.000 göteborgare, jämnt fördelade över de olika stadsdelarna.

Första gången enkäten gick ut var för två år sedan. Då fick Bergsjön sämst betyg av de boende när det gäller stadsdelens miljö. Bäst betyg fick Styrsö.

Vill jämföra över tid

För att kunna ge en bra bild av hur göteborgarnas syn på miljön har förändrats sedan dess, har man valt att ställa exakt samma frågor som förra gången.

– Tanken är inte bara att vi ska kunna jämföra hur det ligger till i olika stadsdelar, utan också hur det ser ut över tid, säger Niklas Halleröd på stadskansliets organisationsutvecklingsenhet.

Ska göra miljöarbetet bättre

Miljöenkäten är ett av de redskap som Göteborgs Stad använder för att utveckla och förbättra miljöarbetet inom staden.

Flera berörda förvaltningar och bolag, som till exempel trafiknämnden och Renova, har därför medverkat i enkätens utformning och tar även del av de inkommande svaren.

Bland annat ger enkäten svar på vilka miljöfrågor stadens invånare prioriterar, vilka färdsätt som är vanligast i de olika stadsdelarna och hur ofta man använder de återvinnings- platser som finns.

Resultatet av årets enkät presenteras i början av november.