På fredagen görs en rekordplantering i Göteborg. Tre lindar från Tyskland, åtta meter höga och med 50-60 cm tjocka stammar, ska ner i jorden vid Åkareplatsen. "Så stora träd har vi aldrig förut planterat i Göteborg", säger Lena Jakobsson, chef för Centrum/Västers parkenhet på park- och naturförvaltningen.

– Men vi hoppas att det ska gå bra. Det finns i alla fall goda erfarenheter av att plantera så stora träd, bland annat i Tyskland.

De nya lindarna är ersättning för träd som togs ner i våras när man började bygga om Åkareplatsen, från parkeringsplats till uppställningsplats för bussar. På fredagen planteras tre lindar och snart kommer ytterligare fem. För det anses viktigt att det finns träd på Åkareplatsen även efter ombyggnaden.

– Området är hårt utsatt för trafik, här finns ovanligt få träd och nästan inga parker. Och vi vet att de boende i närheten har önskat sig mer grönt, säger Lena Jakobsson.

Viktigt få tillbaka grönskan

Att de gamla lindarna togs ner i våras berodde på att trafikkontoret och park- och naturförvaltningen bedömde att det annars var omöjligt att genomföra ombyggnaden. Nu vill man så snabbt som möjligt få tillbaka grönskan på platsen och har därför valt extra stora träd.

– Vi har anlitat en firma som är specialister på att sätta stora träd. Men vad gäller chansen för att trädet ska klara sig eller inte, är det inte så stor skillnad mellan ett stort och ett mindre träd, det gäller bara att vara extra noga med vattningen, säger Lena Jakobsson.

Snart kommer nya lönnar vid Polhemsplatsen

Under torsdagen levereras de tre första lindarna till Göteborg från Tyskland. Och på fredag klockan nio sker planteringen.

– Sedan kommer resterande fem träd att planteras i slutet av nästa vecka, för då är Skanska helt klara på platsen, säger Lena Jakobsson.

I december ska park- och naturförvaltningen även plantera nya lönnar vid Polhemsplatsen och nya popplar utmed den nya bussgatan vid Burgrevegatan.