Stadsträd som tagits ned för att de står i vägen ska ses som en resurs. Det tycker park- och naturförvaltningen som tänker använda de stora lindarna från Åkareplatsen som klätterträd. Ett av träden hamnar i Stabbeparken i Björkekärr.

Tidigt på tisdagsmorgonen fälldes de tio lindarna på Åkareplatsen. Anledningen är den stora ombyggnationen som påbörjats i området. Förutom en ny bussgata på Burggrevegatan ska nuvarande parkeringsplats på Åkareplatsen bli uppställningsplats för bussar.

”Döda träd en resurs under lång tid”

Stora stadsträd är värdefulla – även när de fällts. Det tycker park- och naturförvaltningen som bestämt sig för att ta vara på träd som inte längre platsar när stadsmiljön omvandlas.

– Döda träd är en resurs under lång tid. De fungerar som bostad åt allehanda organismer i upp till 150 år. Trädet invaderas bland annat av insekter, svampar och mossor. En del gillar det färska träet från ett nyfällt träd, andra dyker upp när nedbrytningsprocessen tagit fart, säger Lars Arvidsson, biolog på park- och naturförvaltningen.

”Perfekta klätterträd”

Grundtanken är att fällda träd ska utnyttjas i kretsloppet och på så sätt bidra till biologisk mångfald. Men under tiden kan särskilt utvalda exemplar också få tjänstgöra som klätterträd.

– De hamlade lindarna på Åkareplatsen är perfekta klätterträd. Jag har varit på plats under dagen för att se till att träden får rätt form – de ska vara sex meter långa och de grova grenarna ska sticka ut två meter från stammen, säger Eva Glader, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Almar får återgå till naturen i Agnesberg

Ett av träden forslas direkt till Stabbeparken i Björkekärr. De övriga lagras i en depå i Gamlestaden i väntan på rätt placering.

Även almarna längs med Burggrevegatan ska fällas och de kommer att få återgå till naturen med en gång.

– Vi har hittat lämplig mark i södra Agnesberg som vi förvaltar. Där, bland vegetationen längs vägen, tänker vi lägga ut träden, säger Lars Arvidsson.