Göteborgs Stads pris för hållbar utveckling, tidigare känt som Göteborgs internationella miljöpris, går i år till miljödebattören Al Gore."Ingen annan har väckt världen för klimatfrågan som han" menar juryn. Al Gore kommer själv att ta emot priset på en miljon kronor vid en ceremoni den 22 januari nästa år.

Al Gore, tidigare kongressledamot, senator och amerikansk vicepresident, har under det gångna året rönt stor uppmärksamhet i hela världen för sin film ”En obekväm sanning” som också belönats med en Oscar för bästa dokumentärfilm.

Han får priset för sitt ”djupa engagemang för att hejda klimatkrisen genom ökad medvetenhet om den globala uppvärmningen” skriver juryn bland annat i sin motivering.

Delas ut för åttonde gången

Var prisceremonin kommer att hållas är inte fastlagt ännu men det kan komma att bli på Scandinavium.

Göteborgspriset för hållbar utveckling, som i år delas ut för åttonde gången, ges varje år till någon som effektiviserar resursanvändning, främjar kretsloppslösningar eller bidrar till utvecklingen mot ökad global rättvisa.

Förra året gick priset till Toyota för utvecklandet av hybridbilen Toyota prius. Bland tidigare års pristagare finns bland andra också arkitekten Hans Eek som tagit fram passivhusen i Billdal, ett afrikanskt kaffekooperativ i Rwanda och Gro Harlem Brundtland (samtliga pristagare finns på länken nedan).

Fotnot:
Juryns motivering i sin helhet finns på länken längst ner i artikeln