Vetenskapligt bevisad miljövinst. Att lämna gamla möbler och andra saker till återanvändning istället för att kasta bort dem är bra för miljön. Det har nog de flesta haft på känn, men nu är det vetenskapligt bevisat.

Det är i en studie kring Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg som forskare räknat fram miljövinsten av att återanvända saker i stället för att återvinna som material eller energi, alltså till exempel att elda upp och få ut värme eller el.

360 ton avfall återanvänds och säljs

I Alelyckan får besökarna först träffa personal som hjälper till att hitta saker i avfallslasten som inte behöver slängas, utan går att återanvända. Under en period har alla dessa saker vägts, och vikten har jämförts med totalmängden avfall som slängs på återvinningscentralen.

Slutsatsen är att Alelyckans återanvändning sparar in klimatpåverkande utsläpp motsvarande 450 bilar som kör 1.500 mil vardera per år.

Dessutom blir utsläppen av försurande och gödande ämnen klar mindre plus att samhället sparar in en hel del energi. Alltihop tack vare att 360 ton avfall återanvänds och säljs i parkens olika second hand-butiker för byggmaterial, möbler och kläder och mycket annat.

Vet att sakerna kommer till nytta

– Vi tar emot cirka 500 ton om året i mottagningsstationen. Av detta säljer vi nästan 75 procent i butikerna, säger Pål Mårtensson som är samordnare på kretsloppskontoret.

– Många besökare väljer att åka just till Kretsloppsparken, för då vet de att sakerna har chansen att komma till nytta igen.

Kretsloppskontoret, som äger och driver Alelyckan, har beställt studien i samarbete med branschorganisationen Avfall Sverige. Den vetenskapliga utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den stora miljövinsten ligger förstås i att man slipper producera nya varor när gamla kan används igen. Och ju större miljöpåverkan en vara har i tillverkningsledet, desto större blir miljövinsten. Viktiga varor att återanvända är till exempel elektronik och kläder.

Planerar ny park i södra Göteborg

I rapporten finns en bedömning av hur stora miljövinsterna skulle bli ifall samtliga 600 återvinningscentraler i landet gjordes om till kretsloppsparker liknande Alelyckan. Då skulle avfallet kunna minskas med nära 80.000 ton om året.

Det skulle betyda en minskning med 300.000 ton klimatpåverkande koldioxid vilket motsvarar årsutsläppet från 100.000 bilar. Dessutom skulle man spara lika mycket energi som behövs för att värma upp en större svensk stad. Om enbart de fem konventionella ÅV-centralerna i Göteborg gjordes om till kretsloppsparker, skulle man spara in 2.200 ton avfall per år, i stället för som nu 360 ton per år.

Ett första steg i den riktningen tas under året. I kretsloppsnämndens budget för 2011 sägs att arbete kommer att påbörjas för etablering av en kretsloppspark i södra Göteborg.