Antalet besök på stadens återvinningscentraler fortsätter att öka sedan det nya entrékortet infördes för ett år sedan. Besöksiffrorna för juli i år är tio procent högre jämfört med samma månad förra året. Det faktum att även allt fler företag vänder sig till centralerna ställer dock till vissa problem.

Intresset för det nya ÅVC-kortet har varit stort under hela året, även om antalet hämtade kort minskade något under de kalla vintermånaderna.

Enligt Pål Mårtensson, informatör på Kretsloppskontoret, hämtas fortfarande cirka 500-600 kort ut varje vecka.

Nöjda kortinnehavare

Han säger att de flesta göteborgare tycks uppskatta kortet, som ger rätt till sex fria besök per år på någon av de fyra återvinningscentralerna. Först vid det sjunde besöket faktureras 250 kronor.

– Vi har gjort en del stickprov bland användarna och har mest fått positiva omdömen. När vi hör något negativt handlar det oftast om att det kostar den sjunde gången. Till exempel de som har stora trädgårdar kan behöva åka med avfall många gånger och får därför betala.

65.000 uthämtade kort

Kretsloppskontorets egna förväntningar på det nya systemet är i stort sett uppfyllda. Antalet kort som har hämtats ut efter ett år är 65.000. Det är lika många som man hade räknat med.

– Även rent tekniskt har det fungerat utmärkt. Vi har haft minimalt med driftsstopp och bommar som inte öppnar sig. Förut var det mycket trassel med enkronor, växel och kreditkort. Allt sådant slipper vi nu, säger Pål Mårtensson.

Förbättrad statistik

Dessutom är möjligheterna att kunna föra en noggrann statistik betydligt bättre i dag.

– Vi har fått bättre koll på vilka våra kunder är, säger Pål Mårtensson.

Större andel farligt avfall

Bland dessa kunder märks allt fler företag. Något som ställer till problem eftersom huvudmålgruppen är hushåll.

– Företagens ökning leder till att det uppstår en del svårigheter att bedöma vad som får lämnas och inte. Det kommer mer elektronik och farligt avfall. Mycket är sådant som inte finns i ett vanligt hushåll, som till exempel rök- och gasdetektorer. Det har medfört att vi måste se över vårt regelverk och informationsmaterial.

Fotnot:
I juli 2005 hade stadens återvinningscentraler sammanlagt 16.505 besök. I juli i år var motsvarande siffra 18.460.

2521