Miljöförvaltningen har miljödiplomerat företag och organisationer sedan 1995. Intresset har ökat stadigt och tog ett rejält skutt 2007. Då ökade den totala andelen miljödiplomeringar med 31 procent.

– Det var under samma period som klimatdebatten tog fart på allvar. Vi brukar kalla det för Al Gore-effekten, säger Peer-Erik Carlsson på Miljöförvaltningen.

Och intresset fortsätter att öka, även under konjunktursvackan. Förra året delade man ut 438 diplom jämfört med 353 under 2008. De flesta var omdiplomeringar, men 141 delades ut till företag som inte tidigare varit miljödiplomerade.

Miljökrav på underleverantörer
Privata företag dominerar. Särskilt stort är intresset bland målare, glasmästare och städföretag och annan typ av fastighetsservice.

– De är ofta underleverantörer till bostadsbolag eftersom bostadsbolagen bara anlitar företag som lever upp till miljökraven. Det är kunderna som driver fram miljöanpassningarna, säger Peer-Erik Carlsson.

Miljöförvaltningens diplomering vänder sig främst till små och medelstora företag.

– Den innehåller mindre formalia än andra system och är praktiskt inriktad. Vi har en checklista med åtgärder som prickas av. Att bli miljödiplomerad hos oss är generellt sett billigare än andra typer av mer komplicerade miljöcertifieringar, säger Per-Erik Carlsson.

1.500 har ansökt om miljödiplomering
Förutom att uppfylla det som står i miljölagstiftningen måste miljödiplomerade företag ha ett miljöledningssystem med rutiner som gör att man kontinuerligt ser över och åtgärdar sin miljöpåverkan. Dessutom ska man genomföra ett antal praktiska miljöåtgärder, som att källsortera avfallet, använda miljömärkta produkter och miljöanpassa resandet.

Under årens lopp har omkring 1.500 företag och organisationer ansökt om att få bli miljödiplomerade. En del av dem har inte orkat fullfölja arbetet och genomgå revision, några har gått vidare till andra typer av miljöcertifieringar.

Oklar klimateffekt
Hittills har diplomeringen gällt ett år i taget, men nu ska de som kommit i gång ordentligt med sitt miljöarbete kunna få giltigheten förlängd.

– Hos dessa företag blir revisionsbesöken också färre. Men man måste fortfarande göra uppföljningsrapporter och uppdatera miljöplanen varje år, säger Peer-Erik Carlsson.

Idag vet ingen om miljödiplomeringarna har åstadkommit någon klimateffekt.

– Nej, men vi planerar att följa upp olika förbrukningstal, framförallt när det gäller el- och bränsle. Det är svårare att räkna ut klimateffekten av att minskat kemikalieanvändande, säger Peer-Erik Carlsson.