Antalet miljödiplomerade företag fortsätter att öka. Förra året miljödiplomerades 337 företag och organisationer enligt den modell som Göteborgs miljöförvaltning tagit fram. Det är 28 procent fler diplomeringar jämfört med 2006 och det högsta antalet hittills.

− Det märks att intresset har ökat för miljöfrågorna. De har en annan plats i samhällsdiskussionen, säger Peer-Erik Carlsson, som ansvarar för miljödiplomeringen på miljöförvaltningen.

– Dessutom hade många företag och kommuner ett bra ekonomiskt år under 2007, vilket också kan ha påverkat, fortsätter han.

116 helt nya diplomeringar

Miljödiplomeringen har funnits sedan 1995. Sedan dess har sammanlagt ungefär 700 verksamheter diplomerats av Göteborgs miljöförvaltning. Eftersom diplomeringen måste förnyas varje år faller vissa företag bort, medan andra omdiplomeras år efter år.

Av de 337 företag och organisationer som diplomerades förra året var 116 som gjorde det för första gången.

Tynnered och Tuve-Säve helhetsdiplomeras

År 2005 började miljöförvaltningen att diplomera hela organisationer genom en så kallad helhetsdiplomering. Först ut var Tynnereds stadsdel. Under 2007 tillkom även Tuve-Säve.

− För att kunna ge diplom till hela stadsdelen krävs att stadsdelsledningen har ett miljöledningssystem för hur de styr verksamhetens miljöarbete, säger Peer-Erik Carlsson.

Andra förändringar som har ägt rum sedan starten för tolv år sedan är att nya kriterier har lagts till på den kravlista som de miljödiplomerade företagen måste uppfylla.

− Till exempel har vi lagt till något som kallas för nödlägesberedskap, en sorts intern riskanalys där företaget undersöker om de har något farligt som kan orsaka skada.

Fokus på energi

Under 2008 kommer även mer fokus att läggas på energifrågorna.

− Vi lägger en energikartläggning till kriterierna. Det är en följd av klimatdebatten och handlar om att spara energiresurser och minska utsläppen. Ett första steg är att systematiskt undersöka hur energin används inom företaget, säger Peer-Erik Carlsson.

Diplom till evenemang

Bland energikrävande verksamheter märks särskilt olika evenemang. Förra året miljödiplomerades det första evenemanget i Göteborg – musikfestivalen Way out west.

− Konserter har ett enormt energibehov, men det finns också andra saker att titta tydligare på, som källsorteringen och den mat som serveras. Det här vill vi jobba mer med under året och utveckla bättre metoder för hur man miljödiplomerar evenemang, säger Peer-Erik Carlsson.

2995