Många människor är stolta över och måna om att den natur de har omkring sig är vacker och välskött. Andra tycks inte bry sig. Skräp och avfall de inte vet var de ska kasta dumpar de i naturen.

Det är som om de tror att någon annan tar hand om det. Men så är det inte. Att ta hand om avfall privatpersoner dumpar är ingen uppgift för kommunen. En stor mängd får också ligga kvar. Följden blir att växligheten under och kring tipparna tar stryk, träd dör och platser känns allmänt olustiga.

– Det man slänger, som inte hör hemma bland vanliga sopor, har man själv ansvar för, säger
Leif Carlsson, parkintendent vid park och natur som arbetar med grönområden i nordost.

Det börjar med ris och löv

Ofta skapas en smygtipp genom att någon slänger ris och löv på marken. Därmed är processen igång. Om det redan är skräpigt på en plats så varför inte fylla på, tycks vissa resonera och rishögen växer till en smygtipp.

– Och dessa blir allt fler. Det gäller över hela Göteborg, säger Leif Carlsson.

För övrigt finns det många aspekter på att dumpa avfall i naturen. Om grannen bredvid kastar skräp i det gröna förstörs min naturupplevelse och gransämjan blir inte den bästa. Dessutom är det straffbart, ett års fängelse kan bli följden.

Lekplatser, nyplanteringar och bänkar

– Skulle vi ta hand om allt det avfall som dumpas i det område jag ansvarar för skulle det kosta 100 000-tals kronor, pengar som park- och naturförvaltningen, som ansvarar för många av gröna ytorna inte har i sin budget.

I den ingår, förutom skötsel, nyplanteringar, att se till att lekplatserna fungerar och att bänkar, papperskrogar och att mycket annat också gör det. Om vi skulle dra in på sådant och använda pengarna till att ta hand om avfall tror jag ingen skulle bli glad, säger Leif Carlsson.

PS

Även om en del visar brist på omtanke så finns det hopp. Under ”Skrotsöndagen”, som kommunen nyligen arrangerade var det svårt att komma fram på kommunens tipstelefon. Så nog finns det engagerade göteborgare som värnar om att ha en fin natur omkring sig. Är du en av dem?