Kommunägda Göteborg Energi beslutade på tisdagen att starta bygget av Rya kraftvärmeverk på Hisingen. Förändrade skatteregler, förlängda miljötillstånd och ett avtal om gasleveranser innebär att allt nu är klart för byggstart. Satsningen på 1,6 miljarder kronor ger bland annat flera hundra årsarbeten till Göteborg under bygget som pågår i två år.

Bygget är en jättesatsning för Göteborgs Stads egna energibolag, Göteborg Energi. Troligen tas första spadtagen någon gång under våren och bygget beräknas vara klart i november 2006. Verket ska sedan leverera både värme och el till göteborgarna. Den nya anläggningen kommer att stå för cirka 30 procent av Göteborgs el behov och cirka 30 procent av värmebehovet.

Alla frågor utklarade

Göteborg Energi har avvaktat att en rad frågor skulle lösas innan företaget kunde besluta om byggstart. Göteborg Energi har därför haft möjlighet att annullera avtalen senast den 1 juli 2004.

– Skälen till att vi hade en klausul är nu utklarade, säger Anders Hedenstedt, Göteborgs Energis vd.

Redan före årsskiftet blev det klart att miljötillstånden för anläggningen förlängdes och att riksdagen beslutade om en skattreduktion för kraftvärmeverk.

På måndagen godkände miljödomstolen vattenmålet som innebär att kraftvärmeverket får släppa ut kylvatten i Göta Älv.

Femårigt gasavtal

Sista pusselbiten har varit leveranserna av gas. Nyligen tecknades ett femårigt leveransavtal om dansk naturgas via den ledning som går genom Södra Sverige.

Projektledaren Ola Nordgren, som arbetat med projektet i över två år, är glad att det nu är klart för bygget.

– Framtiden för kraftvärmeverk är mycket god i Sverige. Det är ett enegrieffektivt sätt att producera värme och el på, säger Ola Nordgren.

Det är det Siemensägda företaget Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB i Finspång som ihop med byggföretaget NCC ska leverera ett nyckelfärdigt gaskombikraftvärmeverk i Ryahamnen.

Hundratals jobb till Göteborg

Satsningen kommer att skapa många arbeten under byggtiden, både i Sverige och i andra länder. För Göteborgs del uppskattar Ola Nordgren att bygget kommer att ge flera hundra årsarbeten i Göteborg. Det är då i första hand inom byggindustrin.