Stadsdelsförvaltningarnas inköp av ekologisk mat till skolor och äldreboenden har under det senaste året ökat från fem till nio procent av de totala matinköpen. Störst del i ökningen har ekomjölk som nu är uppe i över 80 procent.

Samtliga 21 stadsdelar köper nu in ekologiska livsmedel i någon utsträckning. Sju av dem har också satt upp egna mål för så kallade miljömåltider.

Prioriterat mål

Av övriga förvaltningar och bolag, som ju inte hanterar mat i någon större utsträckning, har bland annat kretsloppskontoret, miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen satt upp egna mål.

Att andelen ekologiska måltider ska öka är sedan flera år ett prioriterat mål i stadens budget.