Göteborgarna nära målet. Till 2020 ska hälften av allt matavfall i Göteborgs Stad samlas in. Och nu är göteborgarna nära att nå det uppsatta målet. Förra året lämnade de in 20 000 ton matavfall till återvinning.

Det innebär i snitt 40 kilo per person, två kilo mer än året innan.

– Vi är på god väg att nå målet att vi ska få in hälften av det befintliga matavfallet år 2020, säger Mia Carlevi, matavfallsutredare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Motsvarar 2,2 miljoner liter bensin
Stora vinster är att göra för miljön, eftersom matavfallet som samlas in blir till biogas och biogödsel. Göteborgarnas matavfall skapar faktiskt biogas motsvarande 2,2 miljoner liter bensin.

– Det är viktigt att sortera ut matavfall eftersom både olja och fosfor är ändliga resurser. Vi måste använda det vi har och skapa ett kretslopp, säger Mia Carlevi.