Skolelever, förskolebarn och gamla i Göteborg serveras mer och mer ekologisk mat. Hittills i år har inköpen av ekologiska livsmedel ökat med en fjärdedel jämfört med hela 2007. I pengar motsvarar det ungefär 32 miljoner kronor.

Under årets tio första månader uppgick andelen ekologiska livsmedel av den totala mängden livsmedel som köptes in av stadsdelsförvaltningarna till 13,7 procent.

Mer ekologiskt trots högre matpriser

Jämfört med vad som köptes under hela 2007 betyder det att andelen ekologiskt till och med oktober hade ökat med 24,4 procent.

– Det är väldigt intressant och positivt att det ekologiska har ökat, trots att livsmedelspriserna har gått upp betydligt mer än vad man trodde när man gjorde sina budgetar. Dessutom är ju de ekologiska alternativen oftast dyrare, säger Göran Berger, avtalsansvarig på Upphandlingsbolaget.

Han är imponerad över beställarna ute på de olika enheterna som handlat mer ekologiskt när priserna stigit och tycker att det visar på stor kunskap om bland annat hur man kan använda olika råvaror.

Måste uppfylla EU:s krav

Någon detaljerad analys om vilka ekologiska produkter som ökat mest eller står för de största inköpsbeloppen har man ännu inte gjort på Upphandlingsbolaget. Men man vet till exempel att mjölk är en produkt där den ekologiska andelen ökat de senaste åren. Nu är ungefär tre fjärdedelar av den mjölk som köps in ekologisk.

För att räknas som ekologiska livsmedel måste varorna uppfylla de krav som utformats av EU. De är ofta inte lika hårda som de regler som krävs för Krav-märkning. När det gäller fisk och skaldjur är kraven att produkterna uppfyller MSC:s (Marine Stewardship Council) kriterier. De är till för att motverka överfiske, minimera fiskets inverkan på den marina miljön och verka för fiskemetoder som gynnar ett uthålligt fiske.

Tror påfortsatt ökning

Göran Berger tror att trenden med mer och mer ekologisk mat i de kommunala köken kommer att fortsätta. Trots både risken för fortsatt stigande priser och tuffare ekonomiska tider för kommunerna.

– Ja, det tror jag absolut. Och vi jobbar hela tiden för att det ska bli så. Bland annat har vi varje år en inspirationsdag där vi tillsammans med Agenda 21 och leverantörer bjuder in beställarna, berättar Göran Berger.