”Tio procent är slösad energi”. Till 2020 ska elförbrukningen i alla Göteborgs Stads fastigheter sänkas med 14 procent. Det sker bland annat genom att påverka hur elen används. ”Tio procent av den energi vi förbrukar är slösad”, säger Hanna Sandström som är energipedagog på lokalförvaltningen.

─ Det är lätt att bara slå på strömknappen och inte tänka så mycket på var elen kommer ifrån eller hur vi använder den, säger Hanna Sandström som är energipedagog på Göteborgs Stads lokalförvaltning.

För att ha igång en kaffekokare i en timme måste man cykla i tio timmar och även om man har stängt av tv:n drar den el i standby läge. Det är faktum som vi sällan reflekterar över. Tvärtom. Vår elförbrukning blir gärna en osynlig konsumtion.

79BA.jpg
Hanna Sandström och hennes kollegors jobb är att förändra hur vi tänker kring och använder el. Med projektet ”Vi kan påverka” vill lokalförvaltningen minska elanvändningen i alla Göteborgs Stads fastigheter.

─ Det är ett arbete som omfattar både medarbetare och de som vistas i stadens lokaler, från lärare, kökspersonal och lokalvårdare till elever och alla som bor på våra olika boenden.

Dialog och workshops
Projektet är en del av en större satsning på att sänka elförbrukningen i Göteborgs Stads fastigheter med 14 procent till 2020. Det arbetet sker bland annat genom ny teknik och att driften av fastigheter optimeras på olika sätt. Arbetsmetoderna inom ”Vi kan påverka” är dock baserade på dialog och workshops.

Hanna Sandström berättar att tillvägagångsättet skräddarsys utifrån verksamheten de jobbar med.

─ När vi arbetar med barn kan vi till exempel berätta en interaktiv saga om en öde ö där det bara finns en cykel som producerar ström och de måste välja vad som är viktigast att få el till. Är vi istället på ett äldreboende håller vi en workshop kring var elen kommer ifrån och försöker skapa en helhets förståelse, där man ser betydelsen av ens eget fotavtryck.

Morot väntar
I nuläget ingår 75 verksamheter i projektet som under tre år arbetar med att få ner sin elkonsumtion. Och det finns en morot. De pengar man lyckas spara genom att sänka elförbrukningen går tillbaka till verksamheten. Vilket sker ofta då resultatet av projektet är tydligt.

─ Genom att påverka vårt beteende kring hur vi använder el sparade vi under förra året 137 . Det motsvarar en vuxens persons totala koldioxidutsläpp under nästan fyra år.