På fredag 15 februari besöker miljöminister Andreas Carlgren Göteborgs hamn för att ta del av deras satsningar på ett hållbart transportsystem.

Göteborgs hamn är logistikcentrum för väg-, järnväg och sjötransporter. Därmed har den också stor betydelse för klimat- och havspolitiken.
Vid besöket ska Andreas Carlgren träffa representanter för Göteborgs Hamn och Svenska Redareföreningen.

– Vi kommer att presentera vårt proaktiva arbete för att skapa ett hållbart transportssystem. Bland annat satsar vi på att ersätta vägtransporter med godståg. Förra året resulterade det i att koldioxidutsläppen minskade med 40.000 ton, säger Åsa Wilske på Göteborgs Hamn.

Fredagens besök är ett samarrangemang med Västra Götalandsregionen.