"Behöver inte betyda att de är fler". Hallå där, Fredrik Torstensson, avdelningschef på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad. Anmälningarna om råttor i staden ökar – hur stort är problemet?

– Det beror på vem du frågar. Kretslopp och vatten äger och förvaltar avlopp och vattenledningar. Vi ser att det finns råttor men för oss är de inget problem. Men för gemene man kan det väcka obehag. Många reagerar starkt när de ser en råtta. Anmälningarna till oss har gått från att ligga på mellan 250-400 per år till 700 stycken per år 2015 och 2016. Men det behöver inte betyda att det finns så mycket fler råttor utan det kan vara att fler anmäler.

Men ni har satt in extra insatser för att minska råttorna. Berätta!
– Vi har egentligen bekämpat råttor i många år och det vi gör nu är i stora drag samma strategi. Sista halvåret har vi dock försökt samverka mer med andra aktörer eftersom det är viktigt att många är med och gör åtgärder. Det kan handla om ett område med 30 olika fastighetsägare där två upplever råttorna som ett problem. Om inte alla är med på åtgärderna flyttar man bara problemet till grannfastigheten. Samverkan sker både inom Göteborgs Stad mellan de olika förvaltningarna men också med enskilda fastighetsägare och fastighetsägarföreningar och vi arbetar kontinuerligt på att utveckla formerna.

Var finns råttorna?
– Råttorna finns där människor finns och därför är problemen störst i centrala stan. Råttorna livnär sig på restavfall. Det kan vara parker där folk sitter och käkar lunch och lämnar rester i gräset. Det kan vara soprum och återvinningsstationer där kärl inte är tillräckligt täta.

Vilken skada gör djuren?
– I våra nät gör de inte mycket skada men i fastigheter kan de gnaga sönder vattenrör. Men framför allt tror jag de medför obehag.

Vad bör man tänka på när det gäller råttorna?
– Är man villaägare ska man ha ordning på soptunna och kompost och se till att det inte finns några otätheter i fastigheten. Detsamma gäller för flerbostadshus. Täta gamla ledningar, då hindrar man råttorna från att komma in i fastigheten. Om man får problem kontaktar man sin skadedjursentreprenör. Om det har med det kommunala avloppsnätet att göra kan man kontakta Kretslopp och vatten. Vi är gärna med och hjälper till!

(Bildkälla Martin Cooper/flickr )