Ska vara gjort senast 1 september. Frisörer, barberare, nagelteknologer och liknande – som använder stickande och skärande verktyg där det finns risk för smitta – behöver anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Senast 1 september ska det vara gjort.

Den lagändring som trädde i kraft 1 juli innebär att anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling numera omfattar fler. Tidigare gällde anmälningsplikten verksamheter som utförde behandling med stickande eller skärande verktyg mot huden där det fanns risk för blodsmitta.

– Nu omfattas även annan smitta som till exempel svampinfektion eller bakterieinfektion i de ytliga hudlagren, förklarar Kristina Frisén, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

”Borde fått in fler”

Det kan vara frisörer eller barberare som använder en kniv mot huden, pedikyrverksamheter som använder credoblad, eller verksamheter som tar hål i öronen med kassett. Företag som bedriver sådan verksamhet har till den 1 september på sig att göra en anmälan till miljöförvaltningen.

– Vi borde ha fått in många fler anmälningar än vad vi hittills fått, säger Kristina Frisén, som nu hoppas att fler anmäler sig.

Information om anmälningsplikten finns på Göteborgs Stads hemsida. Där finns också en e-blankett att fylla i.

– Vid frågor om anmälningsplikten går det att ringa kontaktcenter som slussar vidare till rätt person.

Har gärna en dialog

Det är verksamhetsutövaren som är anmälningspliktig. Därför behöver samtliga företagare på till exempel en frisörsalong göra en anmälan.

– Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Men visar det sig att verksamheten inte omfattas av reglerna går det att ta tillbaka anmälan, vilket innebär att man slipper betala. Är verksamheten osäker på om den är anmälningspliktig går det att ha en dialog med oss, säger Kristina Frisén.

Den som startar en helt ny verksamhet behöver göra sin anmälan sex veckor innan verksamheten ska starta.