”Ger oss drivkraft och energi”. Miljöförvaltningens direktör Anna Ledin belönas för att ”med kompetens och verkligt engagemang bidragit till att minska Göteborgs klimatavtryck. ”Det är en stor ära och ger oss drivkraft och energi att fortsätta driva omställningen mot en klimatneutral stad”, säger Anna Ledin, som på onsdagen tog emot priset på European viable cities day 2019.

Viable cities är ett svenskt innovationsprogram för att uppnå klimatneutrala städer till 2030. Programmet investerar en miljard kronor i forskning och innovation från 2017 till 2020 och finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Digitala tvillingen bidrar till att öka takten
Göteborgs Stad har flera smarta och innovativa projekt i gång för att påskynda omställningen mot ett fossilfritt Göteborg som fått stöd från Viable cities.

Ett av dem handlar om att utveckla Göteborgs Stads nya digitala tvilling, Virtuella Göteborg. Staden har byggts upp i en 3D-modell för att kunna visualisera och simulera olika utvecklingsprojekt, och på så sätt bidra i arbetet med att öka takten i klimatomställningen.

– I den digitala tvillingen ska vi testa nya systemlösningar för att möta stora samhällsutmaningar som klimatförändringarna, lösningar som gör att staden styr göteborgaren mot de klimatneutrala valen, säger Anna Ledin.

Planerar hållbar stad
I ett annat projekt, Klimatneutrala Göteborg 2030, utreds hur man kan minska klimatavtrycket från göteborgarnas resor.

– Där undersöker vi hur vi kan planera staden så att det går att leva hållbart här. Det kan till exempel handla om att ta reda på hur vi får plats med alla cyklar som krävs i ett klimatneutralt Göteborg, säger Anna Ledin.

Priset som Anna Ledin fått är en årlig utmärkelse för att uppmärksamma ledare som bidrar till att göra Viable cities-programmet till en framgång. Så här löd motiveirngen:

 ”För ditt bidrag i sann pionjärsanda till samskapandet av programmet Viable Cities och för din förmåga att bidra med din kompetens, mobilisera dina nätverk och verkligt engagemang för att uppnå verkliga samhällseffekter.”