Reserv vid kraftiga regn. Det tegelröda huset är vackert men anonymt, granne med Amerikahuset vid Oscarsleden. Men inuti finns viktiga pumpar för avloppsvatten och dessa ska nu bytas ut för 43 miljoner kronor. I framtiden ska pumpstationen ”sköta sig själv”.

Pumphuset på Barlastplatsen byggdes redan 1911 och finns med i Göteborgs Stads bevarandeprogram för särskilt kulturintressant bebyggelse.

Ansluten till regionalt tunnelsystem
För tio år sedan renoverades huset utvändigt. Det fick nytt tak och tegelväggarna fogades om. Nu är det dags att förnya invändigt, eftersom både elsystemet och de stora pumparna är uttjänta. För pumpstationen fyller fortfarande en viktig funktion.

– Vid kraftiga regn används Barlastplatsen som reserv för att avlasta vårt system och pumpa avloppsvatten ut i älven, det händer kanske ett par gånger per år, säger Johan Jansson, ingenjör på Göteborg Vatten.

Pumpstationen är ansluten till det regionala tunnelsystem som leder avloppsvatten till Gryaabs reningsverk på Hisingen.

– Barlastplatsen kan ta vatten från det regionala systemet och pumpa ut i älven. Den har alltså en funktion vid extrema händelser, en backup för att pumpa upp vatten från tunnelsystemet – om inte Ryaverket klarar av att ta hand om allt vatten, säger Johan Jansson.

Ska fungera helt automatiskt
Idag måste huset bemannas när pumparna ska köras, men när ombyggnaden är klar, ska allt fungera automatiskt.

– Pumpstationen får en egen lokal styrning som känner av de höga vattenflödena och startar alla pumparna utan att drifttekniker behöver åka dit, berättar Johan Jansson.

Projektering pågår nu. Ombyggnaden startar i höst och ska vara färdig i oktober 2013.