Undersökning visar stora brister. När varor som sportkläder och vitvaror påstås vara ”antibakteriella” anges sällan vad produkterna behandlats med. Det visar en ny undersökning gjord av fyra miljöförvaltningar.

Sportkläder och vitvaror är exempel på produkter som ofta saluförs med beteckningen ”antibakteriella”.

I en undersökning genomförd av miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg visar det sig finnas stora brister i butikernas redovisning av vad varor märkta ”antibakteriella” egentligen behandlats med.

Vanliga brister är att det saknas information om att varan är kemiskt behandlad och vilket medel den är behandlad med, det saknas märkning på svenska, tre av fyra butiker kände inte till märkningsreglerna.

Samtliga varor som kontrollerades hade brister i märkningen.

– Det är också intressant att majoriteten av butikerna inte upplever att det finns någon efterfrågan på biocidbehandlade varor, säger Ulrika Siemers på miljöförvaltningen i Göteborg.