Firar med ny kostym. När den kommunala återbrukssajten Tage startade 2013 kunde 250 möbler och prylar byta hem inom Göteborgs Stad. Tio år senare är samma siffra 6 875. Inför jubileet får Tage nytt utseende och fler användare.

Återanvända möbler fyller nu ett nyinrett konferensrum. Foto: Nina De Bruin 

Göteborgs Stads satsning på återbruk av kontorsinredning resulterade i att sajten Tage bildades 2013. Sedan dess har trenden med återbruk växt sig starkare och i takt med utvecklingen har återbrukssajten blivit permanent, fått en egen organisation och under 2022 passerade rekordmånga produkter genom Tage.

– Det har blivit en riktig framgångssaga. Under de här tio åren har sajten sparat in cirka 61, 5 miljoner kronor i nyinköp och minskat koldioxidutsläppet med cirka 1 553 ton, vilket motsvarar cirka 5 528 bensinbilar som rullar 1500 mil per år, säger Nina de Bruin, på Göteborgs Stads Leasing AB som är verksamhetsledare för Tage.

En bidragande orsak till Tages framgångar är att man under hösten 2021 införde möjligheten att få transport.

­­­– Innan var det ett stort problem. En förskola, till exempel, har inte alltid tillgång till bil eller kan avvara personal som kan köra och hämta en möbel man beställt.

Firar med fler produkter

I samband med Tages 10-årsjubileim kommer sajten få ett nytt utseende när man byter till en mer lättanvänd marknadsplats som kan uppdateras enklare. Den nya sajten kommer att kopplas samman med en app för Stadens årliga inventering av leasade produkter.

Tages lager. Foto: Nina De Bruin 

Den nya marknadsplatsen gör det enklare att registerna produkter med hjälp av QR-kod och i anslutning till jubiléet kommer Tage fyllas med en mängd produkter från mellanlagret som nu kan läggas upp på sajten.

– Det är inte ett lager i ordets vanliga bemärkelse. Principen är att produkter ska gå från kund till kund, men ibland kan det uppstå ett akut behov av att förvara möbler tillfälligt, till exempel vid en vattenläcka, och då hamnar de i mellanlagret.

Fler användare

Den kanske största jubileumsförändringen är att fler kommer kunna använda sig av Tage.

– Tidigare har inte bolag som till exempel Göteborgs Hamn och Göteborg Energi haft tillgång till sajten eftersom det har krävts inloggning på intranätet. Men nu kommer alla förvaltningar och bolag inom staden kunna använda sajten.

Och inte bara inom staden. Tage kommer troligtvis fortsätta att växa även de närmsta tio åren.

– Vi har inlett samtal med Göteborgs universitet och våra kranskommuner om att även de ska kunna ge bort och få kontorsinredning via Tage, säger Nina de Bruin