Uppskattningsvis 35 miljoner kronor och 670 ton koldioxid. Så mycket har Göteborgs Stad minskat sina utgifter och utsläpp med hjälp av Tage. Den kommunala återbrukssajten för möbler och prylar får nu en fortsättning under ny regi.   

– Det är alldeles nödvändigt att vi avskaffar slit- och slängmentaliteten och låter våra saker cirkulera i ett kretslopp, säger Benjamin Svanlind på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad, som i dag ansvarar för driften av Tage.

Enligt nya politiska beslut kommer Tage finnas kvar även de närmaste åren. Dock ska Kretslopp och vatten lämna över ansvaret för sajten till Göteborgs Stads Leasing som har ansvar för leasade möbler och inredning i stadens förvaltningar. Där finns också Stadens Bud.

– Det viktigaste är att Tage får leva vidare och att alla är med. Som det ser ut nu saknar flera av stadens bolag tillgång till sajten. Ofta har bolagen ett eget intranät och ansöker inte om

Fåtöljer från stadsdelsförvaltningenpå Tellusgatan i Bergsjön har blivit myshörna i en annan verksamhet.

tillgång till stadens, vilket gör att de inte kan använda Tage, säger Benjamin Svanlind.

Har minskat kostnader för nyinköp

Återbrukssajten Tage som startade 2013 ger alla verksamheter inom Göteborgs Stad en möjlighet att annonsera, boka och efterlysa möbler och inventarier. Sedan starten beräknas Tage ha bidragit till att Göteborg Stad minskat sina utsläpp med cirka 670 ton koldioxid och att kostnaderna för nyinköp har minskat med cirka 35 miljoner kronor.

– Under 2018 köpte vi möbler och inredning för cirka 135 miljoner kronor. Ibland är det nödvändigt att köpa nytt men ofta glömmer vi bort att det finns saker i förråd, källare och andra skrymslen i stadens verksamheter som skulle kunna återbrukas istället för att köpa nytt.

Sajten används flitigt men enligt Benjamin Svanlind skulle antalet annonser och bokningar bli betydligt fler om Tage hade ett eget lager.

– Många gånger ska det gå fort när man rensat ut ett kontor eller en förskola. Med kort varsel kan det vara svårt att hitta en ny plats för prylarna och då blir det lättare att bara beställa en container och slänga allt. Med ett lager och en transporttjänst skulle vi kunna ha en helt annan framförhållning på sajten och en utredning om detta är på gång.

Vad tror du om Tages framtid?

– Den ser definitivt ljus ut. Vi måste alla ta till oss det cirkulära tankesättet och Tage behövs. Genom att Göteborgs Stads Leasing, som äger i princip all lös egendom i staden, blir huvudman tror vi att stadens flöden av möbler och inventarier får ett större helhetsperspektiv, säger Benjamin Svanlind och fortsätter:

– Även om en enskild arbetsplats kanske bara består av fem personer så arbetar cirka 55 000 medarbetare inom Göteborgs Stad och vi behöver förstå att vi är en enhet, att det vi gör tillsammans är viktigt. Det gör skillnad både för klimatet och för alla verksamheter. Tänk så mycket pengar vi kan spara som istället kan användas i till exempel förskolor, skolor eller äldreboenden.