Ung forskare belönas av Renova. Inte återvinning, och inte återanvändning, men väl återtillverkning. Det är den unga forskaren Marcus Linders förslag på hur företags miljöengagemang ska bli mer lönsamt. Hans förslag på affärsmodell belönas nu med Renovas miljöstipendium för unga forskare, på hela 100 000 kronor.

Om produkter redan från början designas för att kunna återtillverkas när de första gången tjänat ut, blir det totalt sett en mer lönsam affär för producenten. Bättre än för företag som bara satsar på nytillverkning, om än med aldrig så innovativ miljöteknik.

Det är några av slutsatserna i doktoranden Marcus Linders forskning vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Ger högre nyttjandegrad
Studierna har visat att om redan använda produkter utnyttjas som input i fabrikstillverkning av nya produkter, efter att de renoverats och uppgraderats, blir det lönsammare för tillverkaren av flera anledningar.

Dels är det på grund av minskat svinn billigare att förfina en komponent än att börja om från början med en råvara, som det dessutom kan uppstå brist på, dels gynnar återtillverkningen lokal produktion och närvaro och skapar arbetstillfällen på hemmaplan.

Cyklar lämpliga produkter
Startmotorer och kopiatorer är några produkter där återtillverkning redan har visat sig fungera väl, och cykelbranschen i Sverige ligger långt framme för att också beträda den lönsamma tillverkningsmetoden och affärsmodellen.

På tisdag 12 mars tar Marcus Linder emot Renovas miljöstipendium för unga forskare, på 100 000 kronor, som belöning för sin forskning.