”Alla vinner på ökat återbruk”. Orkestergatans förskola i Västra Frölunda ska rivas vid årsskiftet. Men först ska lokalförvaltningen inventera hur mycket av materialet i byggnaden som går att återvinna – till exempel dörrar, fönster och möbler. Inventeringen är en del i innovationsprojektet Återbruk Västs satsning på ökad återvinning och mindre klimatpåverkan.  

I dag återvinns alldeles för lite av avfallet från bygg- och fastighetssektorn, samtidigt som branschen står för en femtedel av den totala klimatpåverkan. Återbrukspotentialen av material och möbler är med andra ord stor – det vill innovationsprojektet Återbruk Väst sätta fokus på.

– Alla vinner på ökat återbruk. Bygg- och fastighetsbranschen behöver bli mer hållbar, därför har det startat ett lokalt samverkansprojekt med elva starka partners från näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer som ska utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar för ett ökat återbruk och cirkulärt byggande, säger miljösamordnare Hanna Sandström på lokalförvaltningen, som deltar i projektet tillsammans med underhållsbedömarna Christian Hassleus och Shivan Abdullah.

Ska hitta metoder och arbetssätt
– Med en bättre återbruksmarknad, kan vi nå FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion, fortsätter Hanna Sandström.

Deras första uppdrag är att återbruksinventera Orkestergatans förskola, som ska rivas vid årsskiftet. Vid inventeringen går de igenom vad i fastigheten som kan återbrukas, till exempel dörrar, fönster och möbler, fortsätter hon.

Målet med projektet är att hitta metoder och arbetssätt för att bättre ta tillvara och återanvända sådant som i dag slängs. Lokalförvaltningens minskar sin miljö- och klimatpåverkan och bidrar positivt till en mer hållbar bygg- och fastighetssektor.