Lättare att slänga rätt och återanvända. Det ska bli enklare att lämna avfall och gamla prylar för återvinning. ”Vi bygger ett torg för bland annat användbart byggmaterial och second hand- grejer där inte ÅVC-kortet behövs. Först ut är Sävenäs”, säger Jeanette Hartung på Kretslopp och vatten.

Det finns fem återvinningscentraler där göteborgarna kan lämna olika sorters avfall, allt från farligt avfall till second hand-prylar. För att komma in på centralen behövs ett ÅVC-kort, som ger sex fria besök per år. Vissa saker kan dock lämnas utan ÅVC-kortet, exempelvis farligt avfall, vitvaror, elavfall, användbart byggmaterial och second hand-prylar som kan skänkas bort.

Personal på plats kan ge råd
– Nu bygger vi om så att det blir lättare att lämna de här avgiftsfria sakerna, men också att sortera övrigt avfall. Anledningen är att vi behöver minska avfallsmängden och att våra kunder har efterfrågat att det ska var enklare att sortera rätt, säger Jeanette Hartung.

På Sävenäs och Bulyckes återvinningscentraler byggs ett hus som placeras allra först på området. För att komma dit behövs inget ÅVC-kort och där kommer man att kunna lämna allt som är avgiftsfritt, exempelvis vitvaror, second hand och farligt avfall.

– Där kommer det också att finnas personal att rådfråga om hur man ska sortera och slänga sina saker rätt, säger Jeanette Hartung.

Förbättrar logistiken
Ombyggnaden av ÅVC-centralen i Sävenäs tar fart nu i höst och planen är att allt ska vara klart till våren 2017. Arbetet i Bulycke påbörjas våren 2017 och planeras var färdigt samma höst.
Även i Högsbo sker förändringar på återvinningscentralen, men där finns inte samma utrymme att bygga nytt. Här kommer nuvarande kontor att rivas för att ge plats åt lämning av vitvaror och kylskåp så att det blir lättare att lämna ris och trädgårdsavfall.

Personalen kommer att finnas i bodar mer lättillgängligt på området.

– Vi förbättrar logistiken inne på området för att underlätta för kunderna att sortera rätt, säger Jeanette Hartung.

Nytt skyltsystem
Nya skyltar vid fraktionerna på ÅVC-centralerna är en annan förbättringsåtgärd som är på gång. Det nya skyltsystemet bygger på bilder istället för text.

– Vi hoppas att illustrationerna ska göra det lättare för kunderna att veta hur de ska sortera. Det kommer också att finnas en QR-kod vid varje fraktion där man kan få information på åtta språk via mobiltelefonen.