Från nyår lanseras de första ÅVC-korten som gäller i mer än en kommun. Återvinningscentralerna i Göteborg, Mölndal och Partille är redan klara men fler väntas snart följa efter.

– Det blir troligen sex kommuner som kommer att gå med i första vändan: Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Kungsbacka och Lerum, säger Pål Mårtensson som är samordnare för återvinningscentralerna.

Målet att få med Renovas elva ägarkommuner

– Men innan vi lanserar det här för allmänheten efter årsskiftet så ska vi testköra systemet på Kretsloppsparken i Alelyckan. Det är mycket som ska stämma, så vi vill inte släppa ut det förrän vi testat det ordentligt, fortsätter han.

I en tid när många bor i en kommun, arbetar i en annan och kanske har sommarstuga i en tredje kommun, kommer det nya gränsöverskridande kortet att underlätta. Målsättningen är att alla elva delägarkommunerna i Renova ska följa med in i det nya systemet.

– Men det kan mycket väl bli så att även andra närliggande vill vara med. Bollebygd har till exempel redan ett samarbete med Härryda, säger Pål Mårtensson.

Besökaren ska känna igen sig

Systemet klarar att hantera kommunernas olika önskemål om taxa och fribesök men på sikt är ambitionen att centralerna ska hitta en gemensam plattform. Besökaren ska känna igen sig när han eller hon kommer till en återvinningscentral i en av Renovas delägarkommuner.

– Om några år hoppas vi har nått fram till ett gemensamt synsätt med information och sorteringsmodeller i delägarkommunerna, säger Pål Mårtensson.

Ett första steg tas alltså från nyår då det första kommunöverskridande ÅVC-kortet väntas vara klart för lansering.


Fotnot:
Renova ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.