Från och med 1 mars kan göteborgarna ta med sig sitt ÅVC-kort och lämna sopor och avfall även i grannkommunerna Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Senast nästa år väntas även Ale, Kungsbacka och Kungälvs kommuner ansluta.

I Göteborg kan privatpersoner lämna obegränsade mängder avfall på stadens ÅVC-centraler sex gånger om året utan att betala någon avgift.

Bekvämt för Partillebor att lämna i Sävenäs

Efter flera års arbete är fyra av Göteborgs kranskommuner nu redo att ansluta sig till systemet som innebär att ÅVC-korten kan användas även över kommungränserna.

Tisdagen den 1 mars blir ÅVC-centralerna i Härryda, Lerum. Mölndal och Partille kommuner tillgängliga för göteborgarna. På motsvarande sätt öppnas Göteborgs återvinningscentraler för boende i de fyra kranskommunerna.

– Man kan till exempel tänka sig att folk i Fässbergsdalen, som har långt till centralen i Mölndal, föredrar att lämna sitt avfall i Högsbo eller att en del Partillebor tycker att det är bekvämt att lämna i Sävenäs, säger Pål Mårtensson som är samordnare på kretsloppskontoret i Göteborg.

Hemkommunens regler gäller

Även om det nya samarbetet är gränsöverskridande är det viktigt att veta att omfattning och öppettider kan skilja sig från kommun till kommun.

– Här i Göteborg har vi till exempel sex fria besök, i Mölndal är det tolv och i Härryda har man fritt antal besök. Men det är alltid hemkommunens regler som gäller, säger Pål Mårtensson och fortsätter:

– Därför är det viktigt att ta reda på både vad som gäller i hemkommunen och för den återvinningscentral där man vill lämna.

Fler kommuner väntas ansluta nästa år

I Göteborg får man som privatperson lämna obegränsat med avfall vid sex avgiftsfria besök. I andra kommuner kan mängden vara begränsad.

Det kan också finnas individuella skillnader i möjligheten att ta emot till exempel asbest, däck och slipers.

Aktuell information om reglerna för respektive kommun hittar man enklast via kommunernas hemsidor (se länkar nedan). I höst kommer nyordningen att utvärderas och senast nästa år väntas även Ale, Kungsbacka och Kungälv ansluta sig.