Lägger till vid fyra kajer. Den flytande återvinningscentralen Återvinningspråmen är tillbaka. Den 19 september lägger den till i Sannegårdshamnen och går sedan enligt tidtabell fram till 2 november. Det går att lämna avfall vid fyra kajer -  Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron

Pråmen testades för första gången under hösten 2019 och var mycket uppskattad – 2 500 göteborgare lämnade avfall till pråmen under hösten. Besökarna var mycket nöjda och ville fortsätta använda återvinningspråmen om lösningen blir permanent.

– Tanken med pråmen är att underlätta återvinningen för göteborgare som bor centralt och att minska behovet av bil, förklarar Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Förhoppningen är också att pråmen ska avlasta återvinningscentralen i Högsbo där det ofta är långa köer.

Nästan som en vanlig återvinningscentral

Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot: brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den tar också saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet. Men eftersom lastkapaciteten är begränsad kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall. Man får däremot göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

– Angående smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare på pråmen samtidigt och att man håller avstånd, säger Peter Årnes.

Något ändrad rutt

Återvinningspråmen kommer lägga till vid fyra kajer i höst: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Älven en hållbar transportled

Återvinningspråmen är ett pilotprojekt som pågår från 2019-2020. Därefter ska projektet utvärderas. Ett av syftena med projektet är att testa hur älven kan utvecklas som transportled.