Lägger till vid fyra kajer. Söndag 29 augusti startar återvinningspråmen sina höstturer. Pråmen kommer att lägga till vid Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron.

Återvinningspråmen, som började som ett projekt 2019, underlättar återvinningen för göteborgare som bor centralt. Den flytande återvinningscentralen tar emot i stort sett allt som en vanlig återvinningscentral. Av utrymmesskäl går det dock inte att lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall.

Pråmen ligger två till tre timmar åt gången på varje plats. Avfallet fraktas därefter uppför älven till Marieholm där det lastas av.