Inställt i vår på grund av covid-19 Pråmen för grovavfall i Göta älv kommer tillbaka, men först i höst. Att det blir uppskjutet beror på covid-19. “Vi hade en väldigt hög andel äldre besökare senast, de tillhör riskgruppen”, säger Peter Årnes, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

I höstas gick det att slänga sitt grovavfall på en pråm i Göta älv och ur Göteborgs Stads perspektiv var det väldigt lyckat. Tanken var att pråmen skulle börja trafikera älven vid påsk. Men så blir det inte på grund av covid-19.

– Det finns ett antal faktorer kring det som gör att vi beslutat oss för att skjuta upp det. Vi hade en väldigt hög andel äldre besökare, de tillhör riskgruppen. Vi var oroliga för bemanningen, om vi får problem med bemanningen på återvinningscentralerna så måste vi ha personal där i första hand. Det pågår också arbete med Hisingsbron på älven, vilket också ställer till bekymmer, men hade det bara berott på det så hade vi löst det. säger Peter Årnes, strateg på Kretslopp och vatten.

Tillbaka i höst
Preliminärt är planen att pråmen ska vara på plats igen i månadsskiftet augusti september och att den ska trafikera älven i ungefär sex veckor. I höstas stannade pråmen vid fem platser, nu finns fyra platser med i planeringen. Det är Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen på norra sidan och Stigbergskajen och Skeppsbron på den södra.

Mer information
Eftersom majoriteten av besökarna kom på den norra sidan vid första tillfället blir det en extra satsning på information på den södra sidan.

– Vi gör det i dialog med fastighetsägarna och vilket behov de ser i sitt område. Det kan vara brev, interna mejlgrupper, i trappuppgångar och på olika språk, säger Peter Årnes.

Varför transportera avfall på älven?
– Det finns flera syften, att testa att använda älven som transportled för att avlasta vägnätet. Men det handlar också om att man bygger mycket runt älven nu samtidigt som man gör det så bilfritt som möjligt. Ska du åka till återvinningscentralen behöver du bil. Lösningen med pråmen minskar bilberoendet för boende och våra egna transporter, säger Peter Årnes.

Höjer nivån på service
Förhoppningen är att pråmen ska bli permanent. Testperioden i höst får bekräfta behovet som Göteborgs Stad såg under hösten.

– Det ska också finnas en politisk vilja att göra detta. Det är en kostnadsfråga. Men det känns kostnadseffektivt och höjer servicenivån. Det handlar också om att ha permanenta kajplatser. Det kommer att byggas i Rosenlund och vid Skeppsbron inom nära framtid, det gäller att få plats när det är utbyggt så att vi kan fortsätta där, säger Peter Årnes.