Har du nära till en återvinningscentral men bor på fel sida kommungränsen? Från och med nästa år kan det bli möjligt att ändå åka dit och lämna sitt avfall. Renova arbetar just nu på att samordna återvinningscentralerna i alla elva ägarkommunerna. Men det dröjer till 2010 innan alla är med.

I dagsläget är det inte tillåtet att lämna sitt avfall till en återvinningscentral, ÅVC, som ligger i en annan kommun än den man bor i. En oflexibel regel som medför längre transporter än nödvändigt för många hushåll, men som nu är på väg att få en lösning.

– Framförallt är det ett gemensamt system för inpassering med kort och bommar som vi arbetar med att ta fram i alla elva kommunerna som äger Renova, säger Lia Detterfelt på Renovas utvecklingsavdelning.

Fem eller sex från start

76B8.jpg
Redan idag har Göteborg, Härryda och Lerum samma typ av inpasseringssystem, baserat på RFID-kort som registrerar hur många gånger varje hushåll passerar bommarna. Systemen är dock inte sammankopplade än. Det dröjer till i början av nästa år, då ytterligare två eller tre kommuner förhoppningsvis har hunnit skaffa utrustningen och de nya reglerna kan börja gälla.

– Andra kommuner planerar att bygga nya ÅVC, vilket kräver nya miljötillstånd som kan ta åtminstone ett år att få, och sedan kommer byggtiden på det. De kommer att haka på reglerna efterhand, säger Lia Detterfelt.

Ska ta fram gemensamma regler

I samordningsarbetet ingår också att ta fram gemensamma regler, manualer, skyltning och öppettider.

– Samordningen kommer att innebära en stor förbättring både för avfallslämnarna och för miljön, eftersom transporterna kommer att minska, säger Lia Detterfelt.

Göteborg har fyra återvinningscentraler: Sävenäs, Högsbo, Bulycke, Tagene. I maj öppnar den femte – Kretsloppsparken i Alelyckan.


Fotnot:
Renova ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.